Vi har inngått avtale med Infotjenester AS om leie av internettbasert HMS-styring for PS! CREW BERGEN. Alle våre arbeidere kan få tilgang til denne, ta kontakt for brukernavn og passord.

En egen HMS-håndbok vil bli delt ut til våre arbeidere i løpet av våren.